MeerSTEMmiG: Recyclage

MeerSTEMmiG: Recyclage

Netwerksessie Diepenbeek - Voormiddag (programma vanuit UCLL, Campus Diepenbeek) - Praktijksessie A1 & B1

Voor de Leergemeenschap MeerSTEMmiG ontwikkelde UCLL Art of Teaching campus Diepenbeek STEM-leermaterialen rond: waterzuivering, (bio)plastics, recyclage van metalen, biogasgenerator… De sessie laat zien men bruikbare STEM-verbindingen kan maken met dit didactisch materiaal, hoe dit aanpakken in de klas, en ook hoe dit evalueren. Ook de rol van een leerkrachtenteam in een STEM-project komt aan bod.

Workshopsgevers: Filip Poncelet, docent chemie UCLL Diepenbeek - studenten chemie BASO UCLL Diepenbeek

Download: Presentatie

Snelzoeken: