Geluid, toon en muziek

Geluid, toon en muziek

Netwerksessie Diepenbeek - Voormiddag (programma vanuit UCLL, Campus Diepenbeek) - Praktijksessie A5

Toon en Muziek biedt een mooie context om wetenschappelijk en wiskundig denken te stimuleren. Tegelijk biedt het ook ruimte voor ontwerp- en zelfs kleine musiceeroefeningen.

Workshopsgever: Renaat Frans - UCLL

Download: Presentatie

Tags: