Welkom bij
stemnetwerk.be
Vlaams Lerend Netwerk STEM SO
S
T
E
M
Kijk wat we voor je kunnen doen

Download het Eindrapport van het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO en de bijlagen: InkleurModel, Vragenlijst, Resultaten vragenlijst.

Op initiatief van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs en Vorming, werd het Vlaams Lerend Netwerk STEM Secundair Onderwijs gevormd.
Dit netwerk wil een overkoepelende Professionele Leergemeenschap zijn waar praktijk- en onderzoeksexpertise inzake STEM-didactiek kan uitgewisseld worden.
Op die manier kunnen de scholen professioneel ondersteund worden om hun didactiek in STEM te versterken.
Het netwerk wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid Departement Onderwijs & Vorming en door UC Leuven-Limburg, Odisee, Hogeschool Gent, Vives en Arteveldehogeschool.