Links

Lees Meer

Vragenlijst van het Vlaams Lerend Netwerk STEM: met deze vragenlijst heeft het netwerk de specifieke noden van scholen en onderwijsactoren verzameld en werd de huidige stand van zaken rond STEM in kaart gebracht.

Lees Meer

STEM kader voor het Vlaamse onderwijs van het Departement onderwijs en vorming van de Vlaamse Overheid: STEM kader

Lees Meer