2de sessie van de stuurgroep

13/10/2016 Odisee, Brussel

Bekijk het programma.

Bekijk de presentaties:

Programma en evanuatie eerste netwerksessie

Yves Beernaert (Educonsult) - 'Kennisnetwerken STEM in Europa: bevindingen en aanbevelingen'

Eerste resultaten vragenlijst 'noden van de scholen'

Eerste voorstel van een conceptmap over de interactie tussen de 10 dimensies van het STEM-Kader van de Vlaamse Overheid

Image: 
Template: 
Image
Startdatum: 
13/10/2016